محض اطلاع دوستان

دیکتاتور، فرمانروا، صاحب اختیار، مستبد، خودرای، فروانروای خودسر، شخصی که بعنوان رهبر یک حزب یا از طریق شورش و کودتا زمام امور را در دست گیرد و خودسرانه بر مردم حکومت کند.این واژه در بسیاری از مواقع با بی رحمی و ستم همراه می‌شود.

دیکتاتور یا خودکامه، در معنی امروزی، معنی مبهمی دارد، این واژه اشاره‌ای منفی به حکومت مطلقه یا حکومت استبدادی، و یا تنها فرمانروایی مطلق در یک کشور می‌باشد، و رهبر آن حکومتی دیکتاتوری دارد.

جُمهوری نوعی حکومت است که در آن ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران تصدی او محدود است. جمهوری از نظر مفهوم واژه بیش‌تر درجاتی از مردم‌سالاری را نیز در بر دارد. اما، در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند و در این وجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.

/ 2 نظر / 12 بازدید
afshin

[خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ] [گل] آقاي کروبي - آقاي موسوي و آقاي خاتمي با بيانيه هايي جدا گانه حکومت را نا مشروع دانسته و از مردم خواستند براي مبارزه با کودتاي انجام شده با ديکتاتوري موجود مبارزه کنند ( سايت رسمي موسوي) و (سايت ايران) بیانیه مهم مدیریت گروه انقلاب سبز و برنامه تجمعات تا تاریخ 18 تیر [گل]اعتراضات را به داخل متروها و واگونهاي آن ميکشانيم و با هم سرود خوانده و شعار ميدهيم - عمده شعارها - مرگ بر ديکتاتور - نترسيد ما همه با هم هستيم - رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم - ايراني بپا خيز دين شده دست آويز - شعرها .. يار دبستاني - آن خس و خاشاک تويي - و سرود ملي ايران اي ايران اي مز پر گوهر شبها بر روي پشت بامها فرياد ال .. اکبر - مرگ بر ديکتاتور ** شنبه سيزده تير در پارک لاله ** بیانیه شماره دو «سوگواری مادران عزادار ادامه دارد» [منتظر][منتظر]

فاطمه

آفرين...... خوشحالم كه برداشتتون درسته خوشحال ميشم به من سري بزني دوست قديمي