بی تو

بی همگان بسر شود                                       بی تو بسر نمی‌شود داغ تو دارد این دلم                                       جای دگر نمی‌شود دیده عقل مستِ تو  چرخه چرخ ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 20 بازدید
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست