عادت و نماز
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/۸/۱٧  کلمات کلیدی: نادر ابراهیمی

نمازی که از روی عادت، خوانده شود، نماز نیست، تکرار یک عادت است: نوعی اعتیاد.

حرفه یی شدن، پایان قصه خواستن است.

                                                                     نادر ابراهیمی