مناجات(3)
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٢  کلمات کلیدی: خرقانی

الهی!

         خلق تو شکر نعمت های تو کنند

                                      من شکر بودن تو کنم  

                                                         نعمت بودن توست. 

                                                                                         خرقانی


 
مناجات(2)
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٩  کلمات کلیدی: خرقانی

الهی!

           مرا بودن تو نه بس که دیگر خواهم؟

                                                                خرقانی


 
مناجات(1)
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٧  کلمات کلیدی: خرقانی

الهی 

          خوشی با توست، اشارت به بهشت میکنی؟

                                                                            خرقانی