باغ ما پرچین داره
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٢  کلمات کلیدی: ثمین باغچه بان

باغ ما پَرچین داره

میوه ی شیرین داره

گل و چشمه و آهو

لاله و نسرین داره

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

پرچینش صد فرسنگه

ابرش هزارون رنگه

هم بارون نَم نَمش

هم توفانش قشنگه

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

باغ ما بارون داره

باد گل افشون داره

« سهند » قد بلندش

چتر زرافشون داره

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

پر از سرو بلنده

یال اسبش کمنده

هشتی داره باغ ما

ایوونش « دماوند»ه

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

باغ ما گلشن داره

سایه و روشن داره

خاره سنگ البرز»ش

صد جور آویشن داره

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

یه گُلهَ ش برف و بارون

یه گُلهَ ش آتیش بارون

« کویر»ش خار و شوره س

« گیلان»ش شالی کارون

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

باغ ما قصّه داره

درخت پسّه داره

رو شاخ پسّه ش مرغی

بال شیکسّه داره

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

چمنزارش چین چینه

پر از خال نگینه

رو هر نگین و خالش

یه شاپرک میشینه

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

باغ ما کُلون داره

نگین و نشون داره

دروازه ش بازه ، اما

شیر نگهبون داره.

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

مهرگان و نوروزش

بی رنگ و کم سو نَشَن

پَلنگای شاهنومه ش

بُزهای ترسو نَشَن .

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

باغ ما شبنم داره

برگ گلش خَم داره

شمشیرش تن فولاد

دل ابریشم داره .

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

مردمش بی دل نَشَن

گمنام و بی گِل نَشَن

خوشه های شیرینش

بوته ی فلفل نَشَن

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

گنجیشک این باغم من

پلنگ این باغم من

شوره زار یا گلزار

عاشق این باغم من

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »

- تو طلا و تو خشتم

آتیشزار و بهشتم

رو سینه ی دروازه ت

با خنجرم نوشتم :

« فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه »