ا ی ش ا ن نامه
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧  کلمات کلیدی: مینا

1.گاهی از ترس اینکه مثل ایشان نشوم درست مثل ایشان می شوم.

2.ایشان هم جزئی از پستی بلندی های زندگی هستند.

3.دنیا بدون ایشان جای بهتری بود.

4.یک ایشان دیگر هم داریم که از بس به تار زلفش دلها گرفته منزل....

پ.ن:ایشان ها بیشمارند.

پ.پ.ن:ماهیت ایشان ها بستگی به نظر خودم دارد.

پ.پ.پ.ن:چگونگی تلفظ عنوان مطلب به عهده خواننده است.

 5.ایشان دیگری هم به لیست اضافه شده که امیدوارم شیطان شخصا دهان ایشان را مورد عنایت قرار دهد.