اوست که پرستیده می شود
ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٦/۳/۱٩  کلمات کلیدی: راما کریشنا

:(( قربان ما باید به مردم بیاموزیم که در پرستش تصاویر و تندیس های معبد اشتباه می کنند.))

راما کریشنا:((کار شما مردم کلکته همین است می خواهید بیاموزید و موعظه کنید می خواهید میلیون میلیون انفاق کنید در حالی که خودتان گدایید.فکر می کنید خداوند نمی داند که اوست که در تصاویر و تندیس ها پرستیده می شود؟اگر یک عبادتگر اشتباه کند فکر نمی کنید که خدا قصدش را می فهمد؟))