بی تو
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳  کلمات کلیدی: مولوی

بی همگان بسر شود

                                      بی تو بسر نمی‌شود

داغ تو دارد این دلم

                                      جای دگر نمی‌شود

دیده عقل مستِ تو

 چرخه چرخ پستِ تو

گوش طرب به دست تو

                                     بی تو بسر نمی‌شود

جان ز تو جوش می‌کند

 دل ز تو نوش می‌کند

عقل خروش می‌کند

                                    بی تو بسر نمی‌شود

خَمر من و خمار من

 باغ من و بهار من

خواب من و قرار من

                                     بی تو بسر نمی‌شود

جاه و جلال من تویی

 مُلکت و مال من تویی

آب زلال من تویی

                                     بی تو بسر نمی‌شود

گاه سوی وفا روی

 گاه سوی جفا روی

آنِ منی کجا روی

                                    بی تو بسر نمی‌شود

دل بنهند بَرکَنی

 توبه کنند بشکنی

این همه خود تو می‌کنی

                                      بی تو بسر نمی‌شود

بی تو اگر به سر شدی

 زیر جهان زِبَر شدی

باغ ارم سقر شدی

                                      بی تو بسر نمی‌شود

گر تو سری قدم شوم

 ور تو کفی علم شوم

ور بروی عدم شوم

                                     بی‌تو به سر نمی‌شود

خواب مرا ببسته‌ای

 نقش مرا بشسته‌ای

وز همه‌ام گسسته‌ای

                                   بی تو بسر نمی‌شود

گر تو نباشی یار من

 گشت خراب کار من

مونس و غمگسار من

                                    بی‌تو به سر نمی‌شود

بی تو نه زندگی خوشم

بی‌تو نه مردگی خوشم

سر ز غم تو چون کشم

                                     بی‌تو به سر نمی‌شود

هر چه بگویم ای صنم!

 نیست جدا ز نیک و بد

هم تو بگو به لطف خود 

                                    بی‌تو به سر نمی‌شود