ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/۳٠  کلمات کلیدی:

اینک گل های سپید پژمرده 

                                می شوند، 

حال آن که گل های سرخ ما 

می شکوفند ناگهان 

همچون انفجار.