همه چیز از پیش روشن است و حساب شده...
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٩  کلمات کلیدی:

چه فریبی اما، چه فریبی!

که آن که از پس پرده نیمرنگ ظلمت به تماشا نشسته

از تمامی فاجعه آگاه است

و غمنامه مرا پیشاپیش

حرف به حرف

باز می شناسد.

                                                                                   شاملو