تقدیم به همه نداهای سرزمینم
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/۱٦  کلمات کلیدی:

 

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی جواب سؤالت گلوله بود

وقتی که روز از طپش خشم داغ بود

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی که کرکس بیداد به قلبت نشانه رفت

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی که موی سپید مادر به مویه پریشان شد

وقتی که شانه های پدر زیر بار غم لرزید

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی که پنجره ها شاهد شهامتت بودند

وقتی که خواهرت همه شیون شد

وقتی برادرت به جای نفس،خشم می کشید

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی سر تمام سپیدارها به شانه غم بود

وقتی که کودکان به شعر،نامت به سینه سپردند

وقتی خدا برای تو آغوش می گشود

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود؟

 

                                                   پدر