خود و خدا
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

وقتی ابوالحسن خرقانی از حق تعالی خواست که:(( خدایا مرا به من بنمای، آنچنان که هستم.))

او را به وی نمود؛ با پلاسی آلوده و نجس. او خود را می نگریست و می گفت:(( من اینم؟!!))

ندا آمد که: ((آری))

گفت:(( آن همه ارادت و شوق و زاری چیست؟))

ندا آمد که:(( آن همه ماییم. تو اینی.))