او
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٦  کلمات کلیدی:

 اگر آنان که از درگاه من روی برتافتند می دانستندکه چقدر مشتاق آنها هستم هر آینه از شوق

جان می سپردند

                                                  (او)