بندگی و خداوندی
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳  کلمات کلیدی: کشف الاسرار

ذالنون مصری گفت: در بادیه بودم.ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود بر نداشت.

گفتم: یا مسکین! بعد از بیزاری و لعنت، اینهمه عبادت چیست؟

گفت: یا ذالنون! اگر من از بندگی معزولم، او از خداوندی معزول نیست.

  

                                                                کشف الاسرار