ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی:

در مقابل قضا و قدر تو شكيبا هستم اى پروردگارى كه بجز تو خدايى نيست .

اى فريادرس دادخواهان كه مرا جز تو پروردگارى و معبودى نيست .

برحكم و تقدير تو صابر و شكيبا هستم .

اى فريادرس آنكه فريادرسى ندارد، اى هميشه زنده اى كه پايان ندارد.

اى زنده كننده مردگان .

 اى خدايى كه هركسى را با اعمالش مى سنجى ،

 در ميان من و اين مردم حكم كن كه تو بهترين حكم كنندگانى.

                                                                                           مناجات امام حسين(ع)