خدای دیگر
ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٥  کلمات کلیدی:

خدایا ما اگر بد کنیم تو را بندگان خوب بسیار است

تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست؟

پ.ن: یادم نیست کجا خوندم