ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:

الهی !
همه دوستان میان دو تن باشد
سه دیگر نگنجد
 درین دوستی همه تویی من در نگنجم.

                                                                انصاري