تقدیم به همه نداهای سرزمینم
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/۱٦  کلمات کلیدی:

 

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی جواب سؤالت گلوله بود

وقتی که روز از طپش خشم داغ بود

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی که کرکس بیداد به قلبت نشانه رفت

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی که موی سپید مادر به مویه پریشان شد

وقتی که شانه های پدر زیر بار غم لرزید

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی که پنجره ها شاهد شهامتت بودند

وقتی که خواهرت همه شیون شد

وقتی برادرت به جای نفس،خشم می کشید

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود

وقتی سر تمام سپیدارها به شانه غم بود

وقتی که کودکان به شعر،نامت به سینه سپردند

وقتی خدا برای تو آغوش می گشود

خون تو بر سنگفرش خیابان چه می سرود؟

 

                                                   پدر              


 
محض اطلاع دوستان
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/۱۳  کلمات کلیدی:

دیکتاتور، فرمانروا، صاحب اختیار، مستبد، خودرای، فروانروای خودسر، شخصی که بعنوان رهبر یک حزب یا از طریق شورش و کودتا زمام امور را در دست گیرد و خودسرانه بر مردم حکومت کند.این واژه در بسیاری از مواقع با بی رحمی و ستم همراه می‌شود.

دیکتاتور یا خودکامه، در معنی امروزی، معنی مبهمی دارد، این واژه اشاره‌ای منفی به حکومت مطلقه یا حکومت استبدادی، و یا تنها فرمانروایی مطلق در یک کشور می‌باشد، و رهبر آن حکومتی دیکتاتوری دارد.

جُمهوری نوعی حکومت است که در آن ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران تصدی او محدود است. جمهوری از نظر مفهوم واژه بیش‌تر درجاتی از مردم‌سالاری را نیز در بر دارد. اما، در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند و در این وجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.