جز خدا کس نیست
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/٦/۱٥  کلمات کلیدی:

نقل است که شیخ بایزید گفت : (( اول بار که به حج رفتم ، خانه یی دیدم. دوم بار که به خانه رفتم خداوند خانه را دیدم. سوم بار نه خانه دیدم و نه خداوند خانه)). یعنی چنان در حق گم شده بودم که هیچ نمی دانستم. اگر می دیدم، حق می دیدم. و دلیل بر این سخن آن است که یکی به در خانه او رفت و آواز داد. شیخ گفت: که را می طلبی؟ گفت: بایزید را. گفت: در خانه جز خدا کس نیست. و یکبار دیگر کسی به در خانه او رفت. شیخ گفت: که را می طلبی؟ گفت: بایزید را. گفت: بیچاره بایزید! سی سال است که من بایزید را می طلبم و نام و نشان او نمی یابم.