آیینی چند و سخنانی چند
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۱  کلمات کلیدی: برادر لورنس ، سرود مقدس ، غزالی ، لودویک بتهون

 

پروردگارا! مرا آن سان کن که دوست می داری.

                                                       

                                                   آیین مسیح: برادر لورنس

 

امید آن که شور شهوت، خشم، آز و غرور و وابستگی از من جدا شود. خدایا! به جستجوی پناه تو می آیم. مرا به فضل خویش متبرک گردان.

 

                                                  آیین سیک: سرود مقدس

 

به همه دگرگونی ها گردن می نهم. خداوندگارا! اعتمادم را به نیکی تغییر ناپذیر تو می سپارم

 

                                                  لودویک بتهون

 

ای خداوند بی نیاز که سزاوار هرگونه ستایشی، ای برترین آفریدگار و بازبخشنده ی زندگی، ای بخشاینده و ای دوست دار دوستی! پایدارم ساز در انچه از نگاه تو بر حق است. گام هایم را در فرمانبرداری خویش استوار ساز و برکت وجودت را آنچنان به من ارزانی دار که از غیر حق، از گناه و از همه کس جز تو روی گردان باشم.

 

                                                  آیین اسلام: غزالی


 
بندگی و خداوندی
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳  کلمات کلیدی: کشف الاسرار

ذالنون مصری گفت: در بادیه بودم.ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود بر نداشت.

گفتم: یا مسکین! بعد از بیزاری و لعنت، اینهمه عبادت چیست؟

گفت: یا ذالنون! اگر من از بندگی معزولم، او از خداوندی معزول نیست.

  

                                                                کشف الاسرار