ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱/۱۸  کلمات کلیدی:


الهی!
آنچه ازتو دیدم هر دو گیتی را بیاراید.

                                                      انصاری
                                      


 
الرحمن
ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٢  کلمات کلیدی:

 

به نام خداى رحمان و رحیم .

همان رحمان (1)

که قرآن را تعلیم کرد(2).

انسان را بیافرید(3).

و بیانش بیاموخت (4).

خورشید و قمر با نظم و حسابى که او مقرر کرده در حرکتند(5).

روییدنى هاى بى ساقه و با ساقه برایش سجده مى کنند(6).

آسمان را بر افراشته و میزان نهاده (7).

تا شما هم در سنجیدنها خیانت نکنید(8).

و باید که وزن را با رعایت عدالت بر قرار نموده و کم و زیاد نکنید (9).

و زمین را براى مردم گسترده کرد (10).

زمینى که در آن میوه ها و نخل داراى غلاف هست (11).

و دانه هاى داراى سبوس و گیاهان معطر است (12).

پس اى جن و انس ! دیگر کدامیک از نعمت هاى پروردگارتان را کفران مى کنید؟ (13).

 

                                                               « او »
 

 


 

 


 
یا مقلب القلوب والابصار
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/۱/٢  کلمات کلیدی:

 

ای نام خوشت محول الاحوالم

وز امر تو گردد شب و روز و سالم

ای نور دل و روشنی دیده من

گردان ز کرامتت به احسن حالم

 

                                                             پدر