ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٤  کلمات کلیدی:

ابوالحسن خرقانی شبی نماز می کرد.آوازی شنید که (( هان! بولحسنو!خواهی که آنچه از تو می دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟))

شیخ گفت:((ای بار خدایا!خواهی تا آنچه از تو می دانم و از کرم تو می بینم با خلق بگویم تا هیچکس سجودت نکند؟))

آوازی شنید که: (( نه از تو و نه از من.))


 
 
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٦/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

نقل است: که مریدی بایزید بسطامی را به خواب دید گفت: از منکر و نکیر چون رستی؟

گفت: چون آن عزیزان از من سوال کردند گفتم شما را از این سوال مقصودی برنیاید به جهت آنکه اگر گویم خدای من اوست٬ این سخن از من هیچ نبود٬ لکن بازگردید و از وی پرسید که من او را کیم آنچه او گوید آن بودکه اگر صد بار گویم که خداوند من اوست تا او مرا بنده خود نداند فایده نبود.


 
 
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٧  کلمات کلیدی:

خدای تعالی فرمود:

یا دنیا!تلخ باش بر مومن تا مزدش دهم.

یا دنیا! هر که تو را خدمت کند به بندگیش گیر٬ و هر که مرا خدمت کند تو او را خدمت کن.

                                             

                                                                                         مقالات شمس