ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی:

در مقابل قضا و قدر تو شكيبا هستم اى پروردگارى كه بجز تو خدايى نيست .

اى فريادرس دادخواهان كه مرا جز تو پروردگارى و معبودى نيست .

برحكم و تقدير تو صابر و شكيبا هستم .

اى فريادرس آنكه فريادرسى ندارد، اى هميشه زنده اى كه پايان ندارد.

اى زنده كننده مردگان .

 اى خدايى كه هركسى را با اعمالش مى سنجى ،

 در ميان من و اين مردم حكم كن كه تو بهترين حكم كنندگانى.

                                                                                           مناجات امام حسين(ع)

 
 
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی:

بار خدايا!

آبروي مرا به توانگري نگه دار، و ارزش مرا به تنگدستي از بين مبر که ناچار

شوم از روزي خواران تو روزي خواهم، و از آفريدگان بدکارت مهرباني جويم، و

به ستايش آن کس که به من ببخشايد گرفتار آيم، و به بدگويي آن کس که به من

کمک نکند ناچار شوم...


نهج البلاغه، خطبه 216


 
 
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی:

بار خدايا !

تا كي ميان من و تو مني و تويي بود

مني از ميان بردارد تا مني من به تو باشد

تا من هيچ نباشم

                                                                                    با يزيد بسطامي


 
 
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:


به نام خداوند رحمتگر مهربان

بخوان به نام پروردگارت كه آفريد(1)

انسان را از علق آفريد(2)

بخوان و پروردگار تو كريمترين كريمان است(3)

                                                                                     او

 
 
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:

الهی !
همه دوستان میان دو تن باشد
سه دیگر نگنجد
 درین دوستی همه تویی من در نگنجم.

                                                                انصاري

 
 
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:اگر ز روي تو عكسي به جام ما افتد
...
 

 
 
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٥  کلمات کلیدی:


ما حلقه به گوش نقطه نون شده ايم
از حلقه اعتدال بيرون شده ايم
يك عمر به جاي آنكه ليلي طلبيم
بيهوده اسير جيم مجنون شده ايم